Fladmosen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2018
 • CVR 40078207

Virksomheden Fladmosen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skælskør. De blev etableret i 8. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.364 DKK, mens den i 2021 var på -14.097 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -168.097 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-168’ DKK

+39%

Egenkapital

-438’ DKK

-62%

Omsætning

-

Resultat før skat

-168’ DKK

+39%

Årets resultat

2022-168.097 DKK
2021-277.102 DKK
2020-171.897 DKK
2019129.485 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+34%

Gældsforpligtelser

438’ DKK

+3%

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -168’
  -
  -168’
  -
  -168’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -488’
  -
  -
  -438’
  -
  -438’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  167’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  270’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fladmosen Holding ApS 08.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Snedinge-Møllevej 86 · DK-4230 Skælskør 08.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-08 08.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 08.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Jensen 08.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andreas Jensen 08.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fladmosen Holding ApS

Snedinge-Møllevej 86
4230 Skælskør

CVR

40078207

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2018

P-nummer

1024197707

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-