DEGLADE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2018
 • CVR 40071687

Virksomheden DEGLADE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 1. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 178.468 DKK, mens den i 2021 var på 194.723 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 91.319 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

91’ DKK

-16%

Egenkapital

357’ DKK

+34%

Omsætning

498’ DKK

+8%

Resultat før skat

117’ DKK

-16%

Årets resultat

202291.319 DKK
2021108.402 DKK
202080.090 DKK
201926.968 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-87%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

8 %

+2%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

16 %

+50%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

36 %

-15%
God

Balance

2.211’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

178’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

1.854’ DKK

Tilgodehavende

1’ DKK

-96%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  498’
  178’
  -
  -
  320’
  178’
  -
  -61’
  -
  -61’
  117’
  -
  117’
  -26’
  91’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.210’
  -
  -
  -
  -
  2.210’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  2.211’
  50’
  307’
  -
  -
  357’
  -
  357’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.108’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  746’
  2.211’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DEGLADE HOLDING ApS 01.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Christian X's Alle 58 · DK-2800 Kongens Lyngby 26.08.2020
Egå Møllevej 5 · DK-8250 Egå 14.10.2019 25.08.2020
Egå Møllevej 5 · DK-8250 Egå 01.12.2018 13.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-01 01.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Marcel Machmüller 01.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marcel Machmüller 01.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DEGLADE HOLDING ApS

Christian X's Alle 58
2800 Kongens Lyngby

CVR

40071687

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2018

P-nummer

1024189909

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

marcel@deglademalere.dk

Telefon

24871147

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og opkøbe værdipapirer m.v.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-