J.B.B.P. Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. dec. 2018
 • CVR 40067647

Virksomheden J.B.B.P. Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kalundborg. De blev etableret i 4. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.000 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.761 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-11’ DKK

-97%

Egenkapital

25’ DKK

-30%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-10.761 DKK
2021-5.476 DKK
2020-5.000 DKK
2019-3.795 DKK

Likviditetsgrad

205 %

-43%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

51 %

-29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

49’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-100%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

49’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  49’
  49’
  50’
  -25’
  -
  -
  25’
  -
  25’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  24’
  49’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J.B.B.P. Holding ApS 04.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Nyrupvænget 14 · DK-4400 Kalundborg 04.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-04 04.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 04.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jan Bo Bastian Pettersen 04.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Bo Bastian Pettersen 04.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J.B.B.P. Holding ApS

Nyrupvænget 14
4400 Kalundborg

CVR

40067647

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. december 2018

P-nummer

1024185199

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

1.2 Selskabets formål er at erhverve og eje kapitalandele i andre selskaber samt investerings- finansierings- og udlejningsvirksomhed og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-