Batfinke Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. nov. 2018
 • CVR 40050795

Virksomheden Batfinke Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 12. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.705 DKK, mens den i 2022 var på -2.150 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 597.900 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

598’ DKK

+38%

Egenkapital

712’ DKK

+16%

Omsætning

-

Resultat før skat

597’ DKK

+38%

Årets resultat

2023597.900 DKK
2022432.187 DKK
2021914.241 DKK
2020211.667 DKK
2019626.345 DKK
2018633.705 DKK

Likviditetsgrad

57 %

-5%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

57 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.255’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-212%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

309’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  0
  -4’
  608’
  603’
  597’
  -
  597’
  -1’
  598’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  945’
  -
  -
  945’
  945’
  -
  -
  -
  -
  137’
  309’
  1.255’
  50’
  540’
  122’
  -
  712’
  -
  712’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  453’
  -
  -
  -
  3’
  -
  543’
  1.255’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Batfinke Holding ApS 12.11.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Kongensgade 66 · DK-5000 Odense C 13.01.2020
Nedergade 33 · DK-5000 Odense C 12.11.2018 12.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-12 12.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Michael Walter Wilhelm Bat Finke 12.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Walter Wilhelm Bat Finke 12.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Batfinke Holding ApS

Kongensgade 66
5000 Odense C

CVR

40050795

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. november 2018

P-nummer

1024165317

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michael@landplus.dk

Telefon

29930020

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-