Bøegh Henckel Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. nov. 2018
 • CVR 40039864

Virksomheden Bøegh Henckel Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 19. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.000 DKK, mens den i 2022 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 505.542 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

506’ DKK

+15%

Egenkapital

2.319’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

503’ DKK

+15%

Årets resultat

2023505.542 DKK
2022437.801 DKK
2021739.431 DKK
2020398.861 DKK
2019345.954 DKK

Likviditetsgrad

558 %

-65%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-44%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.637’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-60%

Gældsforpligtelser

318’ DKK

-24%

Tilgodehavende

540’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -2’
  515’
  513’
  503’
  -
  503’
  -2’
  506’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.958’
  -
  -
  2.096’
  2.096’
  -
  -
  -
  -
  -
  540’
  2.637’
  50’
  453’
  118’
  -
  2.319’
  -
  2.319’
  -
  -
  -
  -
  221’
  -
  221’
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  97’
  2.637’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bøegh Henckel Holding ApS 19.11.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Jernbanegade 40C · DK-4000 Roskilde 15.06.2023
Allehelgensgade 11A · DK-4000 Roskilde 06.01.2022 14.06.2023
Jernbanegade 1A · DK-4000 Roskilde 19.11.2018 05.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-19 19.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Bøegh Henckel 19.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Bøegh Henckel 19.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bøegh Henckel Holding ApS

Jernbanegade 40
4000 Roskilde

CVR

40039864

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. november 2018

P-nummer

1024152770

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holding virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-