Hedehus Invest 2018 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. nov. 2018
 • CVR 40039570

Virksomheden Hedehus Invest 2018 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nørresundby. De blev etableret i 15. november 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.820 DKK, mens den i 2022 var på -9.746 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 153.829 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

154’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.070’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

157’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023153.829 DKK
20229.291 DKK
2021163.669 DKK
2020-47.189 DKK
2019740.247 DKK

Likviditetsgrad

679 %

-39%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+24%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.106’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

247’ DKK

+86%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  29’
  -5’
  142’
  166’
  157’
  -
  157’
  -3’
  154’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  305’
  -
  -
  860’
  860’
  -
  -
  -
  -
  93’
  247’
  1.106’
  50’
  805’
  -
  -
  1.070’
  -
  1.070’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  36’
  1.106’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hedehus Invest 2018 ApS 15.11.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Elverhøj 12 · DK-9400 Nørresundby 15.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-15 15.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion 15.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Niels Søgård Hedehus 15.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Søgård Hedehus 15.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hedehus Invest 2018 ApS

Elverhøj 12
9400 Nørresundby

CVR

40039570

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. november 2018

P-nummer

1024152428

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nh@midtpoint.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde Kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investerings virksomhed, samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-