Elverdalen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. okt. 2018
 • CVR 39939746

Virksomheden Elverdalen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 11. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.470 DKK, mens den i 2022 var på -3.995 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 344.168 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

344’ DKK

+167%

Egenkapital

696’ DKK

+49%

Omsætning

-

Resultat før skat

356’ DKK

+189%

Årets resultat

2023344.168 DKK
2022128.691 DKK
2021145.136 DKK
2020141.951 DKK
2019-9.823 DKK

Likviditetsgrad

531 %

-83%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

-11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

787’ DKK

+67%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-162%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

487’ DKK

+184%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  11’
  -4’
  -
  7’
  356’
  -
  356’
  -12’
  344’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  300’
  300’
  -
  -
  -
  -
  389’
  487’
  787’
  50’
  296’
  350’
  -
  696’
  -
  696’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  87’
  92’
  787’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Elverdalen Holding ApS 11.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Elverdalsvej 82 · DK-8270 Højbjerg 04.12.2018
Elverdalsvej 82 · DK-8270 Højbjerg 11.10.2018 03.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-11 11.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 11.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Therese Kelstrup 11.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Therese Kelstrup 11.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Elverdalen Holding ApS

Elverdalsvej 82
8270 Højbjerg

CVR

39939746

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. oktober 2018

P-nummer

1024039826

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja