CasaDec ApS

 • APS
 • Etableret 2. sep. 2018
 • CVR 39832011
NORMAL

Virksomheden CasaDec ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 2. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 47.939 DKK, mens den i 2020 var på 136.702 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.456 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Joseph Favilla.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15’ DKK

+300%

Egenkapital

51’ DKK

+64%

Omsætning

-

Resultat før skat

20’ DKK

+356%

Årets resultat

202115.456 DKK
2020-7.729 DKK
2019-941 DKK

Likviditetsgrad

122 %

-1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+258%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

18 %

-3%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

285’ DKK

+69%

Bruttofortjeneste

48’ DKK

-65%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

285’ DKK

+69%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  48’
  -6’
  -21’
  -
  20’
  -
  0
  -
  0
  20’
  -
  20’
  -4’
  15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  9’
  -
  -
  186’
  285’
  285’
  40’
  11’
  -
  -
  51’
  -
  51’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  72’
  234’
  285’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CasaDec ApS 31.01.2020
CasaDec IVS 02.09.2018 30.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Engtoftevej 8 · DK-1816 Frederiksberg C 17.09.2018
Engtoftevej 8 · DK-1816 Frederiksberg C 02.09.2018 16.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet 02.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 31.01.2020
10.000 DKK 15.11.2018 30.01.2020
5.000 DKK 02.09.2018 14.11.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 02.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

CasaDec ApS

Engtoftevej 8
1816 Frederiksberg C

CVR

39832011

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. september 2018

P-nummer

1023919504

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479113
Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@casadec.dk

Telefon

22479838

Hjemmeside

Formål

Virksomheds formål er at sælge møbler, pejse og andet til boligindretning.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

 • Adm. direktør

  Joseph Favilla

Bestyrelse

-

Stiftere

 • S.I. Holding ApS

Revisor

-