LD FLOW ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. aug. 2018
 • CVR 39828383

Virksomheden LD FLOW ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet" og har adresse i Hinnerup. De blev etableret i 30. august 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -58.476 DKK, mens den i 2020 var på -3.276 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -70.481 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Flemming Møller Knudsen. I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Sanne Refshauge Nørup.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-70’ DKK

+81%

Egenkapital

-883’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-70’ DKK

+81%

Årets resultat

2021-70.481 DKK
2020-363.680 DKK
2019-548.419 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-49%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-520 %

+69%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-7.731 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

11’ DKK

-45%

Bruttofortjeneste

-58’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11’ DKK

-45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -58’
  -1’
  -
  -
  -59’
  -
  -
  -9’
  -9’
  -70’
  -
  -70’
  -
  -70’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  1’
  11’
  11’
  100’
  -983’
  -
  -
  -883’
  -
  -883’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  425’
  -
  -
  -
  437’
  8’
  894’
  11’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LD FLOW ApS 10.09.2020
LD GROW ApS 30.08.2018 09.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Tjørnevej 3A · DK-8382 Hinnerup 30.08.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 30.08.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-10 10.09.2020
2019-01-17 17.01.2019 09.09.2020
2018-11-06 06.11.2018 16.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 30.08.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden 07.11.2018
Selskabet tegnes af direktionen 30.08.2018 06.11.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Flemming Møller Knudsen 06.11.2018 18.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Møller Knudsen 30.08.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Gaby & Marcus Holding ApS 30.08.2018
NOBIS Holding ApS 30.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sanne Refshauge Nørup 30.08.2018
Zaki Moussa Sherif 30.08.2018 11.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LD FLOW ApS

Tjørnevej 3
8382 Hinnerup

CVR

39828383

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 2018

P-nummer

1023915428

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479116
Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er onlinehandel, investering i kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller