Mihai-Dan Mustea Holding ApS

 • APS
 • Etableret 12. jul. 2018
 • CVR 39726408
NORMAL

Virksomheden Mihai-Dan Mustea Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 12. juli 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 0 DKK, mens den i 2019 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

50’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20200 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

50’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mihai-Dan Mustea Holding ApS 12.07.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Gyngemose Parkvej 2F · DK-2860 Søborg 23.03.2021
Gyngemose Parkvej 2F · DK-2860 Søborg 12.12.2019 22.03.2021
Gyngemose Parkvej 2F · DK-2860 Søborg 10.12.2019 11.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.07.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.07.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.07.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Mihai-Dan Mustea Holding ApS

Gyngemose Parkvej 2
2860 Søborg

CVR

39726408

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juli 2018

P-nummer

1023797360

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber og dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

 • Adm. direktør

  Mihai-Dan Mustea

Bestyrelse

-

Stiftere

 • Mihai-Dan Mustea

Revisor

-