Dissing Investeringer ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2018
 • CVR 39682427

Virksomheden Dissing Investeringer ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brabrand. De blev etableret i 28. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 22.088 DKK, mens den i 2021 var på -19.918 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -502.698 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-503’ DKK

-509%

Egenkapital

1.171’ DKK

-30%

Omsætning

-

Resultat før skat

-480’ DKK

-462%

Årets resultat

2022-502.698 DKK
2021123.024 DKK
2020-204.473 DKK
2019437.703 DKK
2018230.618 DKK

Likviditetsgrad

73 %

-18%
Svag

Afkastningsgrad

0 %

+220%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

19 %

-24%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.008’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

22’ DKK

+211%

Gældsforpligtelser

4.837’ DKK

+1%

Tilgodehavende

2.482’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  22’
  -
  -
  -
  22’
  64’
  -
  -
  64’
  -480’
  -
  -480’
  -23’
  -503’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.778’
  -
  -
  -
  748’
  3.526’
  -
  -
  -
  6’
  59’
  2.482’
  6.008’
  50’
  1.121’
  -
  -
  1.171’
  -
  1.171’
  -
  -
  1.448’
  -
  -
  -
  1.448’
  -
  -
  -
  -
  15’
  3.318’
  3.389’
  6.008’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dissing Investeringer ApS 28.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Sivsangervej 34 · DK-8220 Brabrand 02.06.2023
Sivsangervej 34 · DK-8220 Brabrand 28.06.2018 01.06.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-28 28.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 28.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Preben Bruun Dissing 28.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Preben Bruun Dissing 28.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dissing Investeringer ApS

Sivsangervej 34
8220 Brabrand

CVR

39682427

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2018

P-nummer

1023747967

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at foretage investeringer i ejendomme, kapitalandele, værdipapirer og lign. samt hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-