Asanti Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2018
 • CVR 39666537

Virksomheden Asanti Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aars. De blev etableret i 25. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -61.117 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-61’ DKK

-110%

Egenkapital

711’ DKK

-26%

Omsætning

-

Resultat før skat

-61’ DKK

-110%

Årets resultat

2022-61.117 DKK
2021618.094 DKK
2020364.078 DKK
2019217.726 DKK

Likviditetsgrad

91 %

-47%
Svag

Afkastningsgrad

-8 %

-113%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

737’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

24’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -60’
  -
  -
  -
  -
  -61’
  -
  -61’
  -
  -61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  713’
  713’
  -
  -
  -
  -
  24’
  24’
  737’
  50’
  -27’
  -
  -
  711’
  -
  711’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  9’
  -
  26’
  737’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Asanti Holding ApS 07.08.2018
Asanti Holding apS 25.06.2018 06.08.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Tvebjergvej 4 · DK-9600 Aars 04.11.2021
Tvebjergvej 4 · DK-9600 Aars 16.09.2021 03.11.2021
Tvebjergvej 4 · DK-9600 Aars 06.08.2021 15.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-19 19.12.2018
2018-08-07 07.08.2018 18.12.2018
2018-06-25 25.06.2018 06.08.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 25.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Christian Asanti Iversen 25.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Asanti Iversen 25.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Asanti Holding ApS

Tvebjergvej 4
9600 Aars

CVR

39666537

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2018

P-nummer

1023730150

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@asanti.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele, investeringspapirer og andet dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-