Donna Lena Madsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2018
 • CVR 39637227

Virksomheden Donna Lena Madsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Langeskov. De blev etableret i 11. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 262.556 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

263’ DKK

-8%

Egenkapital

1.561’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

263’ DKK

-8%

Årets resultat

2022262.556 DKK
2021286.287 DKK
2020236.347 DKK
2019775.759 DKK
2018-50.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.562’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  263’
  -
  263’
  -
  263’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.562’
  1.562’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.562’
  50’
  -2’
  -
  -
  1.561’
  -
  1.561’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  1.562’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Donna Lena Madsen Holding ApS 11.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Rønningevej 36A · DK-5550 Langeskov 11.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-11 11.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 11.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Donna Lena Madsen 11.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Donna Lena Madsen 11.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Donna Lena Madsen Holding ApS

Rønningevej 36
5550 Langeskov

CVR

39637227

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2018

P-nummer

1023694898

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med passiv kapitalanbringelse, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-