Ingvar Bundgaard Jensen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 2018
 • CVR 39621827

Virksomheden Ingvar Bundgaard Jensen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 15. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -229.344 DKK, mens den i 2021 var på -136.802 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.612.310 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Ingvar Bundgaard Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.612’ DKK

-125%

Egenkapital

62.282’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2.879’ DKK

-137%

Årets resultat

2022-1.612.310 DKK
20216.462.877 DKK
20204.924.541 DKK
2019-6.980.464 DKK
2018-1.530.201 DKK

Likviditetsgrad

4.434 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-55%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

62.344’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-229’ DKK

-68%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.742’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -229’
  -97’
  -
  -
  -326’
  4.337’
  -
  -
  4.337’
  -2.879’
  -
  -2.879’
  -1.267’
  -1.612’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59.602’
  59.602’
  -
  -
  -
  59’
  1.296’
  2.742’
  62.344’
  50’
  62.232’
  -
  -
  62.282’
  -
  62.282’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  43’
  62’
  62.344’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ingvar Bundgaard Jensen Holding ApS 15.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Filippavej 8 · DK-1928 Frederiksberg C 15.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-15 15.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Ingvar Bundgaard Jensen 15.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ingvar Bundgaard Jensen 15.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ingvar Bundgaard Jensen Holding ApS

Filippavej 8
1928 Frederiksberg C

CVR

39621827

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 2018

P-nummer

1023676474

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueanbringelse samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej