Groos Organization IVS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • IVS
 • Etableret 9. maj 2018
 • CVR 39557665

Virksomheden Groos Organization IVS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 9. maj 2018 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2019
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2019
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Groos Organization IVS 09.05.2018 25.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Møllebakken 27 · DK-3400 Hillerød 09.05.2018 25.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 09.05.2018 25.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-09 09.05.2018 25.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100 DKK 09.05.2018 25.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 09.05.2018 23.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jan Groos 09.05.2018 25.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Groos 09.05.2018 25.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Groos Organization IVS

Møllebakken 27
3400 Hillerød

CVR

39557665

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

9. maj 2018

P-nummer

1023603094

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er salg og udvikling af design.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

100 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-