Thomas Castberg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. maj 2018
 • CVR 39547163

Virksomheden Thomas Castberg ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 1. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.063 DKK, mens den i 2021 var på -15.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.067 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-11’ DKK

+47%

Egenkapital

18’ DKK

-38%

Omsætning

-

Resultat før skat

-11’ DKK

+47%

Årets resultat

2022-11.067 DKK
2021-20.960 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-22 %

+26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

36 %

-38%
God

Overskudsgrad

-

Balance

50’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  -
  0
  -
  0
  -11’
  -
  -11’
  -
  -11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  -32’
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  6’
  32’
  50’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thomas Castberg ApS 01.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Strandlodsvej 13B · DK-2300 København S 21.07.2018
Amager Strandvej 158D · DK-2300 København S 01.05.2018 20.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-01 01.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Castberg Larsen 01.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Castberg Larsen 01.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thomas Castberg ApS

Strandlodsvej 13
2300 København S

CVR

39547163

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. maj 2018

P-nummer

1023591568

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

thomascastberg@me.com

Telefon

31380798

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-