TradeQ ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. apr. 2018
 • CVR 39537761

Virksomheden TradeQ ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 20. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -350 DKK, mens den i 2021 var på -350 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -319 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+1%

Egenkapital

14’ DKK

-2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

+2%

Årets resultat

2022-319 DKK
2021-322 DKK
2020191 DKK
2019-4.518 DKK
2018-30.789 DKK

Likviditetsgrad

243 %

-1%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

59 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

24’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

0 DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

24’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  0
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  7’
  24’
  24’
  50’
  -36’
  -
  -
  14’
  -
  14’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  24’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TradeQ ApS 20.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Mejsevej 26 · DK-7430 Ikast 20.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 20.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-20 20.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Lynge Jensen 20.04.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Morten Lynge Holding ApS 20.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Lynge Jensen 20.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TradeQ ApS

Mejsevej 26
7430 Ikast

CVR

39537761

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. april 2018

P-nummer

1023580795

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling af softwarebaserede betalingssystemer for erhvervsdrivende.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-