MDanielsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. apr. 2018
 • CVR 39497840

Virksomheden MDanielsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 18. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.600 DKK, mens den i 2022 var på -6.953 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 57.300 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

57’ DKK

+193%

Egenkapital

104’ DKK

+122%

Omsætning

-

Resultat før skat

57’ DKK

+216%

Årets resultat

202357.300 DKK
202219.582 DKK
2021-4.090 DKK
202036.300 DKK
2019-4.747 DKK

Likviditetsgrad

202 %

+244%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+87%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

61 %

+25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

171’ DKK

+78%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+77%

Gældsforpligtelser

67’ DKK

+36%

Tilgodehavende

99’ DKK

+309%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  0
  59’
  59’
  57’
  -
  57’
  0
  57’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  72’
  -
  -
  72’
  72’
  -
  -
  72’
  -
  -
  99’
  171’
  40’
  64’
  -
  -
  104’
  -
  104’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  -
  0
  -
  3’
  -
  49’
  171’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MDanielsen Holding ApS 08.10.2021
MDanielsen Holding IVS 18.04.2018 07.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Mitchellsgade 16 · DK-1568 København V 24.10.2018
Mitchellsgade 16 · DK-1568 København V 23.10.2018 23.10.2018
Mitchellsgade 16 · DK-1568 København V 18.04.2018 22.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-08 08.10.2021
2018-04-18 18.04.2018 07.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.10.2021
1 DKK 18.04.2018 07.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 18.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Michael Rosengren Danielsen 23.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Rosengren Danielsen 23.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MDanielsen Holding ApS

Mitchellsgade 16
1568 København V

CVR

39497840

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. april 2018

P-nummer

1023535560

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-