M. Haagen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. apr. 2018
 • CVR 39476096

Virksomheden M. Haagen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 9. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 130.866 DKK, mens den i 2021 var på 32.708 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 130.866 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

131’ DKK

+300%

Egenkapital

618’ DKK

+22%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

131’ DKK

+300%

Årets resultat

2022130.866 DKK
202132.708 DKK
2020118.844 DKK
201964.286 DKK
2018170.155 DKK

Likviditetsgrad

100 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

20 %

+217%
God

Soliditetsgrad

94 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

657’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

131’ DKK

+300%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

38’ DKK

+162%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  131’
  -
  -
  -
  131’
  -
  -
  -
  -
  131’
  -
  131’
  -
  131’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  618’
  -
  -
  618’
  618’
  -
  -
  -
  38’
  -
  38’
  657’
  50’
  -
  -
  -
  618’
  -
  618’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  657’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M. Haagen Holding ApS 09.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Frank Jægers Vej 34 · DK-8600 Silkeborg 09.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-09 09.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 09.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Aleksander Haagen 09.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Aleksander Haagen 09.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M. Haagen Holding ApS

Frank Jægers Vej 34
8600 Silkeborg

CVR

39476096

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. april 2018

P-nummer

1023511173

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investering samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-