AEGIRS ApS

UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
 • APS
 • Etableret 13. feb. 2018
 • CVR 39346753

Virksomheden AEGIRS ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 13. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -99.801 DKK, mens den i 2020 var på -67.550 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 498.734 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Aleksandra Strykowska Jørgensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

499’ DKK

+868%

Egenkapital

361’ DKK

+361%

Omsætning

-

Resultat før skat

628’ DKK

+854%

Årets resultat

2021498.734 DKK
2020-64.903 DKK
2019-55.408 DKK
2018-104.404 DKK

Likviditetsgrad

431 %

-81%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

22 %

+216%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.658’ DKK

+125%

Bruttofortjeneste

-100’ DKK

-48%

Gældsforpligtelser

1.298’ DKK

+48%

Tilgodehavende

1.641’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -100’
  -200’
  -927’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  628’
  -
  628’
  -
  499’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  11’
  -
  11’
  -
  -
  -
  6’
  17’
  35’
  -
  -
  1.602’
  3’
  1.641’
  1.658’
  50’
  1’
  310’
  -
  361’
  -
  361’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  917’
  -
  -
  -
  -
  71’
  200’
  380’
  1.658’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AEGIRS ApS 13.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Baunevænget 76 · DK-3480 Fredensborg 01.02.2022
Langelands Plads 4 · DK-2000 Frederiksberg 17.07.2018 31.01.2022
Langelands Plads 4 · DK-2000 Frederiksberg 13.02.2018 16.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 13.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-13 13.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 21.03.2023
Virksomheden tegnes af en direktør 13.02.2018 20.03.2023

Direktører

Navn Fra Til
Aleksandra Strykowska Jørgensen 13.02.2018
Aleksandra Strykowska Jørgensen 13.02.2018 21.03.2023

Legalle ejere

Navn Fra Til
Aegi ApS 20.02.2018
Aleksandra Strykowska Jørgensen 13.02.2018 20.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aleksandra Strykowska Jørgensen 13.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AEGIRS ApS

Baunevænget 76
3480 Fredensborg

CVR

39346753

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. februar 2018

P-nummer

1023362437

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aegirs@aegirs.dk

Telefon

42920244

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ejendomsinvestering og udlejning, samt produktdesign og al virksomhed som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-