STORYPARK MEDIA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. feb. 2018
 • CVR 39331152

Virksomheden STORYPARK MEDIA ApS befinder sig i branchen "Produktion af tv-programmer" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 13. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.865.058 DKK, mens den i 2020 var på 1.019.170 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 211.878 DKK.

Medarbejderstaben består af 5 personer, hvor direktionen bl.a. består af Søren Broust Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

212’ DKK

+707%

Egenkapital

116’ DKK

+220%

Omsætning

-

Resultat før skat

274’ DKK

+749%

Årets resultat

2021211.878 DKK
2020-34.924 DKK
2019-111.289 DKK

Likviditetsgrad

110 %

+61%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

41 %

+721%
God

Soliditetsgrad

17 %

+196%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

686’ DKK

+25%

Bruttofortjeneste

1.865’ DKK

+83%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

629’ DKK

+43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  1.865’
  -1.537’
  -50’
  -
  278’
  -
  -4’
  -
  -4’
  274’
  -
  274’
  -62’
  212’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  10’
  30’
  -
  40’
  -
  -
  16’
  16’
  56’
  -
  139’
  -
  -
  182’
  629’
  686’
  50’
  66’
  -
  -
  116’
  -
  116’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  -
  -
  570’
  686’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STORYPARK MEDIA ApS 28.04.2021
BB Medier ApS 13.02.2018 27.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Danmarksgade 84A · DK-9000 Aalborg 02.05.2019
Niels Jernes Vej 10 · DK-9220 Aalborg Øst 06.04.2018 01.05.2019
Floravej 6 · DK-9000 Aalborg 13.02.2018 05.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
591120 Produktion af tv-programmer 13.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-28 28.04.2021
2018-02-13 13.02.2018 27.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktørerne i forening 13.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Niels Gorm Andersen 19.04.2021
Søren Broust Hansen 13.02.2018
Jesper Bradsted 13.02.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Rockingnerd Holding ApS 01.09.2020
Jesper Bradsted Holding ApS 13.02.2018
Søren Broust Hansen Holding ApS 13.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Broust Hansen 13.02.2018 31.08.2020
Niels Gorm Andersen 13.02.2018
Jesper Bradsted 13.02.2018 31.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STORYPARK MEDIA ApS

Danmarksgade 84
9000 Aalborg

CVR

39331152

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. februar 2018

P-nummer

1023344218

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BB Medier ApS

Branchekode

591120
Produktion af tv-programmer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@bbmedier.dk

Telefon

28719911

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive PR- , TV og kommunikationsvirksomhed samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktørerne i forening

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

5

Reklamebeskyttelse

Ja