Byens Gadekok ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. feb. 2018
 • CVR 39313642

Virksomheden Byens Gadekok ApS befinder sig i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv." og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 6. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 177.038 DKK, mens den i 2020 var på 726.612 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -29.359 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Erkan Bas.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-29’ DKK

-138%

Egenkapital

119’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-29’ DKK

-130%

Årets resultat

2021-29.359 DKK
202077.103 DKK
201935.434 DKK
2018-14.169 DKK

Likviditetsgrad

267 %

+88%
God

Afkastningsgrad

-16 %

-171%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

67 %

+104%
God

Overskudsgrad

-

Balance

177’ DKK

-61%

Bruttofortjeneste

177’ DKK

-76%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

155’ DKK

-64%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  177’
  -205’
  -
  -
  -28’
  -
  -
  -
  -
  -29’
  -
  -29’
  -
  -29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  22’
  -
  -
  14’
  141’
  -
  155’
  177’
  50’
  69’
  -
  -
  119’
  -
  119’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  58’
  177’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Byens Gadekok ApS 06.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Hammervej 2 · DK-2970 Hørsholm 06.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 06.02.2019
561010 Restauranter 06.02.2018 05.02.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-06 06.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Erkan Bas 06.02.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
EEA BAS Holding ApS 06.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erkan Bas 06.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Byens Gadekok ApS

Hammervej 2
2970 Hørsholm

CVR

39313642

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. februar 2018

P-nummer

1023324225

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561020
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-