COPARK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2018
 • CVR 39297183

Virksomheden COPARK ApS befinder sig i branchen "Parkering og vejhjælp mv." og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 1. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 837.394 DKK, mens den i 2019 var på 920.609 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -210.679 DKK.

Medarbejderstaben består af 19 personer, hvor direktionen bl.a. består af Michael Onur Koc.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-211’ DKK

-158%

Egenkapital

-60’ DKK

-116%

Omsætning

-

Resultat før skat

-211’ DKK

-145%

Årets resultat

2020-210.679 DKK
2019363.067 DKK
2018-6.069 DKK

Likviditetsgrad

86 %

-64%
Svag

Afkastningsgrad

-49 %

-180%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-15 %

-126%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

401’ DKK

-37%

Bruttofortjeneste

837’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

397’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  837’
  -1.035’
  -
  -
  -198’
  -
  -
  -
  -
  -211’
  -
  -211’
  -
  -211’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  -
  33’
  -
  -
  364’
  397’
  401’
  40’
  -100’
  -
  -
  -60’
  -
  -60’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  119’
  -
  28’
  -
  17’
  217’
  461’
  401’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
COPARK ApS 22.05.2019
COPARK IVS 01.02.2018 21.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Stamholmen 173 · DK-2650 Hvidovre 28.08.2019
Uplandsgade 72 · DK-2300 København S 15.01.2019 27.08.2019
H.C. Ørsteds Vej 50C · DK-1879 Frederiksberg C 01.02.2018 14.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
522120 Parkering og vejhjælp mv. 01.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-22 22.05.2019
2018-02-01 01.02.2018 21.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.05.2019
15.000 DKK 01.02.2018 21.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Michael Onur Koc 01.02.2018
Robert Noreiko 01.02.2018 26.03.2018
Jess Pries-Hansen 01.02.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Jess Pries-Hansen 28.03.2019
Michael Onur Koc 28.03.2019
Phansen IVS 26.03.2018 28.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jess Pries-Hansen 01.02.2018
Michael Onur Koc 01.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

COPARK ApS

Stamholmen 173
2650 Hvidovre

CVR

39297183

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2018

P-nummer

1023305905

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Vejstriben ApS

Branchekode

522120
Parkering og vejhjælp mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@copark.dk

Telefon

42905010

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er administration og drift af parkeringsanlæg samt al virksomhed som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

19

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller