Denne virksomhed er ikke på Flinke-Listen

Det kan skyldes, at virksomheden ikke er bedømt nok gange.
Tag dine forbehold med denne guide

Danish Floor System 2018 ApS

Neutrale
Negative

Data er baseret på en statistisk analyse af offentlig tilgængelig virksomhedsdata (fx CVR.dk) og seneste årsrapport.

Information om nøglepersoner
Person(er) med relation til virksomheden, er involveret i følgende:
  • 1 igangværende konkursbehandling
Bemærk: Hvis der er tale om en advokat eller revisor, kan der være en god forklaring på antallet af konkurser.
Konkurser i branchen
Virksomheden er i en branche, hvor der er flere konkurser end gennemsnittet

Fællesskabet har i alt givet 319.788 bedømmelser