Gottlieb Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jan. 2018
 • CVR 39277832

Virksomheden Gottlieb Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 19. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -6.250 DKK, mens den i 2020 var på -5.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 193.743 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

194’ DKK

+34%

Egenkapital

639’ DKK

+27%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021193.743 DKK
2020144.371 DKK
2019195.000 DKK
2018245.000 DKK

Likviditetsgrad

12.655 %

+27%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

644’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

634’ DKK

+28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  194’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  -
  -
  -
  -
  634’
  634’
  644’
  50’
  531’
  57’
  -
  639’
  -
  639’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  0
  5’
  644’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gottlieb Holding ApS 19.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Bregnevej 45 · DK-4000 Roskilde 12.02.2021
Gyvelvej 14D · DK-4000 Roskilde 19.01.2018 11.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-19 19.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 19.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Martin Siglev Gottlieb 19.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Siglev Gottlieb 19.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gottlieb Holding ApS

Bregnevej 45
4000 Roskilde

CVR

39277832

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 2018

P-nummer

1023284959

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-