Düwald Nordic ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. dec. 2017
 • CVR 39146320

Virksomheden Düwald Nordic ApS befinder sig i branchen "Frisørsaloner" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 7. december 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 338.563 DKK, mens den i 2021 var på 17.969 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -88.349 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-88’ DKK

+77%

Egenkapital

-518’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-88’ DKK

+77%

Årets resultat

2022-88.349 DKK
2021-381.379 DKK
2020-89.685 DKK
2019-1.596 DKK
20182.605 DKK

Likviditetsgrad

21 %

-45%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-31 %

+61%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-223 %

-129%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

232’ DKK

-51%

Bruttofortjeneste

339’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

161’ DKK

-56%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  339’
  -
  -35’
  -
  -71’
  -
  -17’
  -
  -17’
  -88’
  -
  -88’
  -
  -88’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  64’
  8’
  -
  72’
  -
  -
  -
  -
  72’
  106’
  24’
  18’
  -
  12’
  161’
  232’
  40’
  -558’
  -
  -
  -518’
  -
  -518’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  103’
  -
  17’
  -
  751’
  232’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Düwald Nordic ApS 22.02.2023
Düwaldhome ApS 05.10.2021 21.02.2023
Düwaldhome IVS 07.12.2017 04.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Dieselvej 5A · DK-6000 Kolding 07.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
960210 Frisørsaloner 01.01.2023
479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet 07.12.2017 31.12.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-22 22.02.2023
2021-10-05 05.10.2021 21.02.2023
2018-03-13 13.03.2018 04.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.10.2021
10.000 DKK 13.03.2018 04.10.2021
5.000 DKK 07.12.2017 12.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 07.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
Pernille Agerup 07.12.2017
Casper Albin Dahl Svensson 07.12.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Agerup Holding ApS 07.12.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pernille Agerup 07.12.2017
Casper Albin Dahl Svensson 07.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Düwald Nordic ApS

Dieselvej 5
6000 Kolding

CVR

39146320

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. december 2017

P-nummer

1023101714

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DüwaldHome ApS

Branchekode

960210
Frisørsaloner

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pa@duwald.dk

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er import og handel med interiør artikler til hjemmet.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-