K Enevoldsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. nov. 2017
 • CVR 39118041

Virksomheden K Enevoldsen Holding ApS befinder sig i branchen "Anden udgivelse af software" og har adresse i Herning. De blev etableret i 20. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -113.346 DKK, mens den i 2021 var på 27.379 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -113.346 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-113’ DKK

-514%

Egenkapital

40’ DKK

0%

Omsætning

3.000’ DKK

+866%

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-113.346 DKK
202127.379 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-113’ DKK

-514%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  3.000’
  -113’
  -
  -
  -413’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -113’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
K Enevoldsen Holding ApS 21.12.2022
Data-Capture ApS 07.04.2021 20.12.2022
Data-Capture IVS 30.08.2019 06.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bjødstrupvej 39 · DK-7400 Herning 05.07.2023
Bjødstrupvej 39 · DK-7400 Herning 12.06.2019 04.07.2023
Merkurvej 1K · DK-7400 Herning 20.11.2017 11.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
582900 Anden udgivelse af software 20.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-21 21.12.2022
2021-04-07 07.04.2021 20.12.2022
2019-08-30 30.08.2019 06.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.04.2021
1 DKK 20.11.2017 06.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 20.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Jørgen Vejlgård Enevoldsen 01.12.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Klaus Jørgen Vejlgård Enevoldsen 01.12.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Jørgen Vejlgård Enevoldsen 20.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

K Enevoldsen Holding ApS

Bjødstrupvej 39
7400 Herning

CVR

39118041

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. november 2017

P-nummer

1023070312

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

582900
Anden udgivelse af software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kle@nemgdpr.dk

Telefon

97129747

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder ved at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller