Toga Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. nov. 2017
 • CVR 39106620

Virksomheden Toga Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 20. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -53.173 DKK, mens den i 2021 var på -89.867 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -42.687 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-43’ DKK

+49%

Egenkapital

2.060’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-64’ DKK

+38%

Årets resultat

2022-42.687 DKK
2021-82.957 DKK
202015.595 DKK
2019593.922 DKK
2018358.987 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-2 %

+40%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

67 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.092’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-53’ DKK

+41%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -53’
  -
  -10’
  -
  -63’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -64’
  -
  -64’
  -22’
  -43’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  971’
  1.495’
  -
  -
  1.520’
  2.490’
  -
  -
  -
  25’
  14’
  -
  3.092’
  50’
  1.892’
  118’
  -
  2.060’
  -
  2.060’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  450’
  -
  -
  -34’
  19’
  -
  1.032’
  3.092’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Toga Holding ApS 20.11.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Store Kirkestræde 3 · DK-1073 København K 20.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-20 20.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 20.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Peter Frederiksen 20.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Frederiksen 20.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Toga Holding ApS

Store Kirkestræde 3
1073 København K

CVR

39106620

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. november 2017

P-nummer

1023053337

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-