BygNaturligt Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. nov. 2017
 • CVR 39101262

Virksomheden BygNaturligt Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 21. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.750 DKK, mens den i 2021 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.750 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+65%

Egenkapital

-12’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+65%

Årets resultat

2022-1.750 DKK
2021-5.049 DKK
2020-3.883 DKK
2019-87.292 DKK
201836.213 DKK

Likviditetsgrad

25 %

-63%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-94 %

-469%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-294 %

-568%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4’ DKK

-82%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

-82%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  2’
  -
  -
  2’
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  50’
  -62’
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  2’
  16’
  4’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BygNaturligt Holding ApS 21.11.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Kåsvej 10 · DK-5500 Middelfart 21.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-21 21.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Christian Vædele-Larson 21.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Vædele-Larson 21.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BygNaturligt Holding ApS

Kåsvej 10
5500 Middelfart

CVR

39101262

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. november 2017

P-nummer

1023045288

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive formueadministration, herunder at eje anparter og aktier i andre selskaber

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-