Dion Hansen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. okt. 2017
 • CVR 39100908

Virksomheden Dion Hansen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nørre Snede. De blev etableret i 6. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.831 DKK, mens den i 2021 var på -7.350 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.795.990 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.796’ DKK

+30%

Egenkapital

5.993’ DKK

+35%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.796’ DKK

+30%

Årets resultat

20221.795.990 DKK
20211.386.139 DKK
20201.494.615 DKK
2019670.489 DKK
2018467.242 DKK
2017427.418 DKK

Likviditetsgrad

545 %

-73%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+31%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.010’ DKK

+35%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

90’ DKK

-58%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  2’
  0
  -
  2’
  1.796’
  -
  1.796’
  -
  1.796’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.920’
  5.920’
  -
  -
  -
  -
  11’
  90’
  6.010’
  50’
  2.626’
  250’
  -
  5.993’
  -
  5.993’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  16’
  6.010’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dion Hansen Holding ApS 06.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Prærievænget 25 · DK-8766 Nørre Snede 30.12.2018
Anlægsvej 8 · DK-8766 Nørre Snede 06.10.2017 29.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-06 06.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening 06.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Dion Hansen 06.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dion Hansen Holding ApS

Prærievænget 25
8766 Nørre Snede

CVR

39100908

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. oktober 2017

P-nummer

1023043587

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

61658430

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er som holdingselskab at eje kapitalandele i andre virksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller