Hjelholding Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. nov. 2017
 • CVR 39099071

Virksomheden Hjelholding Aps befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Valby. De blev etableret i 16. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -632 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -911 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+57%

Egenkapital

37’ DKK

-2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-1’ DKK

+57%

Årets resultat

2022-911 DKK
2021-2.132 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

37’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

37’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  1’
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  37’
  37’
  40’
  -3’
  -
  -
  37’
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hjelholding Aps 15.06.2021
Hjelholding IVS 16.11.2017 14.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Monrads Allé 15 · DK-2500 Valby 16.02.2019
Flensborggade 34 · DK-1669 København V 16.11.2017 15.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-15 15.06.2021
2017-11-16 16.11.2017 14.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.06.2021
100 DKK 16.11.2017 14.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør. 16.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Esben Hjelholt Halle Pedersen 16.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Esben Hjelholt Halle Pedersen 16.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hjelholding Aps

Monrads Allé 15
2500 Valby

CVR

39099071

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. november 2017

P-nummer

1023039938

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ehjelholt@gmail.com

Telefon

42214633

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab og investere i andre virksomheder og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-