Wisdome Premium ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. nov. 2017
 • CVR 39095270

Virksomheden Wisdome Premium ApS befinder sig i branchen "Webportaler" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 17. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -18.526 DKK, mens den i 2021 var på -12.454 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -20.670 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Magnus Julius Brammer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-21’ DKK

+44%

Egenkapital

6’ DKK

-76%

Omsætning

-

Resultat før skat

-21’ DKK

+44%

Årets resultat

2022-20.670 DKK
2021-36.608 DKK
202028.731 DKK
2019-5.000 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

118 %

-66%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-48 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

16 %

-78%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

42’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

-49%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

42’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -19’
  -1’
  -
  -
  -20’
  -
  -2’
  2’
  -1’
  -21’
  -
  -21’
  -
  -21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  -
  -
  42’
  42’
  40’
  -34’
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  -
  4’
  35’
  42’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Wisdome Premium ApS 14.09.2021
Wisdome Premium IVS 17.11.2017 13.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Grants Alle 50 · DK-2900 Hellerup 17.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
631200 Webportaler 17.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-14 14.09.2021
2017-11-17 17.11.2017 13.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.09.2021
1 DKK 17.11.2017 13.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 17.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Magnus Julius Brammer 17.11.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Wisdome ApS 17.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Magnus Julius Brammer 17.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Wisdome Premium ApS

Grants Alle 50
2900 Hellerup

CVR

39095270

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. november 2017

P-nummer

1023033298

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

631200
Webportaler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med IT udvikling og drift, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-