Similix Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. nov. 2017
 • CVR 39083531

Virksomheden Similix Invest ApS befinder sig i branchen "Anden udgivelse af software" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 3. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -147.051 DKK, mens den i 2021 var på -7.768 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -497.344 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-497’ DKK

< -999%

Egenkapital

-548’ DKK

-977%

Omsætning

-

Resultat før skat

-638’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-497.344 DKK
2021-6.337 DKK
2020-3.343 DKK
2019-91.211 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

441 %

+661%
God

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-4 %

+94%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

13.446’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-147’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

13.995’ DKK

Tilgodehavende

728’ DKK

+941%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -147’
  -
  -120’
  -
  -267’
  -
  -
  -
  -
  -638’
  -
  -638’
  -140’
  -497’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  12.718’
  -
  -
  -
  -
  12.718’
  -
  -
  -
  -
  588’
  728’
  13.446’
  50’
  -598’
  -
  -
  -548’
  -
  -548’
  -
  -
  -
  -
  13.829’
  -
  13.829’
  123’
  -
  -
  -
  23’
  -
  165’
  13.446’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Similix Invest ApS 21.08.2021
Similix Products ApS 03.11.2017 20.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Diplomvej 377 · DK-2800 Kongens Lyngby 11.04.2023
Diplomvej 377 · DK-2800 Kgs. Lyngby 03.11.2017 10.04.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
582900 Anden udgivelse af software 03.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-21 21.08.2021
2017-11-03 03.11.2017 20.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 03.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Vinther Christensen 03.11.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
J. VINTHER HOLDING ApS 03.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Vinther Christensen 03.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Similix Invest ApS

Diplomvej 377
2800 Kongens Lyngby

CVR

39083531

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. november 2017

P-nummer

1023016083

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

582900
Anden udgivelse af software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, at udvikle og sælge software

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-