Stjerneskud ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. nov. 2017
 • CVR 39076020

Virksomheden Stjerneskud ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kettinge. De blev etableret i 10. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 78.457 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

78’ DKK

> +999%

Egenkapital

32’ DKK

+168%

Omsætning

-

Resultat før skat

78’ DKK

> +999%

Årets resultat

202278.457 DKK
2021-8.600 DKK
2020-9.648 DKK
2019-59.208 DKK
2018-59.208 DKK

Likviditetsgrad

6 %

-44%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-9 %

+95%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

34 %

+103%
God

Overskudsgrad

-

Balance

92’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

60’ DKK

+17%

Tilgodehavende

2’ DKK

-29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  88’
  88’
  78’
  -
  78’
  -
  78’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  -
  -
  90’
  90’
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  92’
  40’
  -48’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  23’
  30’
  -
  -
  -
  -
  7’
  37’
  92’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Stjerneskud ApS 30.08.2021
Stjerneskud IVS 10.11.2017 29.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Grønnegadevej 52 · DK-4892 Kettinge 04.10.2020
Skovvejen 9 · DK-4941 Bandholm 10.11.2017 03.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-30 30.08.2021
2017-11-10 10.11.2017 29.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.08.2021
500 DKK 10.11.2017 29.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 10.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Claus Bach Olsen 10.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Bach Olsen 10.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Stjerneskud ApS

Grønnegadevej 52
4892 Kettinge

CVR

39076020

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. november 2017

P-nummer

1023006991

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Claus@fwm.dk

Telefon

30725704

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-