Eskegaard Consult ApS

 • APS
 • Etableret 6. nov. 2017
 • CVR 39064723
NORMAL

Virksomheden Eskegaard Consult ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 6. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 14.837 DKK, mens den i 2020 var på 9.740 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.022 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

+60%

Egenkapital

51’ DKK

+60%

Omsætning

-

Resultat før skat

14’ DKK

+52%

Årets resultat

202111.022 DKK
20206.876 DKK
20195.919 DKK
201814.006 DKK

Likviditetsgrad

1.007 %

+284%
God

Afkastningsgrad

26 %

+38%
God

Soliditetsgrad

90 %

+46%
God

Overskudsgrad

-

Balance

57’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

15’ DKK

+52%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

57’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  15’
  -
  -
  -
  15’
  -
  -1’
  -
  -1’
  14’
  -
  14’
  -3’
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  57’
  57’
  40’
  11’
  -
  -
  51’
  -
  51’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  6’
  57’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Eskegaard Consult ApS 01.10.2021
Eskegaard Consult IVS 06.11.2017 30.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Spaniensvej 30 · DK-4200 Slagelse 06.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 06.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.10.2021
5.000 DKK 06.11.2017 30.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren alene. 06.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Eskegaard Consult ApS

Spaniensvej 30
4200 Slagelse

CVR

39064723

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. november 2017

P-nummer

1022991961

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Eskegaard Elrådgivning ApS

Branchekode

711210
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage projektering og rådgivning inden for elarbejde, samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

 • Frank Eskegaard

Bestyrelse

-

Stiftere

 • Frank Eskegaard

Revisor

-