Inversion ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. okt. 2017
 • CVR 39050226

Virksomheden Inversion ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Nibe. De blev etableret i 19. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 47.785 DKK, mens den i 2021 var på 7.449 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 36.028 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jacob Ravnborg Buus.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

36’ DKK

+519%

Egenkapital

154’ DKK

+30%

Omsætning

-

Resultat før skat

46’ DKK

+524%

Årets resultat

202236.028 DKK
20215.821 DKK
202017.082 DKK
20193.513 DKK
2018147.752 DKK

Likviditetsgrad

707 %

-36%
God

Afkastningsgrad

27 %

+364%
God

Soliditetsgrad

86 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

180’ DKK

+38%

Bruttofortjeneste

48’ DKK

+541%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

180’ DKK

+38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  48’
  -
  -
  -
  48’
  -
  -1’
  -
  -1’
  46’
  -
  46’
  -10’
  36’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  25’
  -
  152’
  180’
  180’
  50’
  4’
  100’
  -
  154’
  -
  154’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  25’
  180’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Inversion ApS 19.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Eventyrbakken 38 · DK-9240 Nibe 20.12.2018
Frank Rygårds Vej 14 · DK-9400 Nørresundby 19.10.2017 19.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 19.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-19 19.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 19.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Ravnborg Buus 19.10.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Code Mechanics ApS 19.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Ravnborg Buus 19.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Inversion ApS

Eventyrbakken 38
9240 Nibe

CVR

39050226

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. oktober 2017

P-nummer

1022974390

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@inversion.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle softwareløsninger og bidrage med rådgivning i forbindelse med IT- og udviklingsprojekter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-