Faro Asset Management ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 27. okt. 2017
 • CVR 39045044

Virksomheden Faro Asset Management ApS befinder sig i branchen "Formueforvaltning" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 27. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på 3.957.710 DKK, mens den i 2018 var på 3.292.584 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.359.694 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.360’ DKK

+2%

Egenkapital

1.546’ DKK

+4%

Omsætning

5.461’ DKK

+20%

Resultat før skat

1.745’ DKK

+2%

Årets resultat

20191.359.694 DKK
20181.336.253 DKK

Likviditetsgrad

301 %

-3%
God

Afkastningsgrad

78 %

God

Soliditetsgrad

69 %

-3%
God

Overskudsgrad

32 %

God

Balance

2.254’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

3.958’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.132’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2019
  5.461’
  3.958’
  -2.200’
  -
  -
  1.758’
  -
  -13’
  -
  -13’
  1.745’
  -
  1.745’
  -385’
  1.360’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2019
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  122’
  122’
  122’
  -
  1.101’
  -
  -
  1.022’
  2.132’
  2.254’
  150’
  196’
  1.200’
  -
  1.546’
  -
  1.546’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  389’
  67’
  253’
  708’
  2.254’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Faro Asset Management ApS 27.10.2017 04.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Kongevej 90 · DK-1850 Frederiksberg C 22.04.2020 04.09.2020
Kronprinsessegade 26 · DK-1306 København K 09.03.2020 21.04.2020
Gammel Kongevej 60 · DK-1850 Frederiksberg C 23.12.2018 08.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
663000 Formueforvaltning 27.10.2017 04.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-27 27.10.2017 04.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
150.000 DKK 27.10.2017 04.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den samlede direktion. 27.10.2017 02.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Søren Fryland Møller 27.10.2017 04.09.2020
Adam Søren Polack 27.10.2017 20.03.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
EQUILIBRIA ApS 20.03.2020 04.09.2020
Polack Holding ApS 20.03.2020 04.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Fryland Møller 27.10.2017 04.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Faro Asset Management ApS

Gammel Kongevej 90
1850 Frederiksberg C

CVR

39045044

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. oktober 2017

P-nummer

1022968196

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

663000
Formueforvaltning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at yde kapitalforvaltning og hermed forbunden virksomhed til ét investeringsselskab med en snæver kreds af investorer.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

150.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-