J. Hvolbøl Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. okt. 2017
 • CVR 39038714

Virksomheden J. Hvolbøl Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tune. De blev etableret i 16. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 123.763 DKK, mens den i 2021 var på -39.359 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 498.066 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

498’ DKK

+132%

Egenkapital

3.934’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

531’ DKK

+153%

Årets resultat

2022498.066 DKK
2021215.040 DKK
2020-241.763 DKK
201962.123 DKK
2018394.665 DKK
2017-1.140.742 DKK

Likviditetsgrad

1.732 %

-25%
God

Afkastningsgrad

1 %

+181%
Svag

Soliditetsgrad

74 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.281’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

124’ DKK

+414%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.881’ DKK

+41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  124’
  -
  -47’
  -
  77’
  446’
  -
  36’
  481’
  531’
  -
  531’
  -21’
  498’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.228’
  130’
  -
  -
  130’
  2.358’
  -
  -
  -
  794’
  41’
  2.881’
  5.281’
  50’
  3.825’
  59’
  -
  3.934’
  -
  3.934’
  74’
  74’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  166’
  5.281’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J. Hvolbøl Holding ApS 16.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Industrihegnet 16 · DK-4030 Tune 27.12.2017
Toften 4 · DK-2640 Hedehusene 16.10.2017 26.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-16 16.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren.   16.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Johnny Hvolbøl 16.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johnny Hvolbøl 16.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J. Hvolbøl Holding ApS

Industrihegnet 16
4030 Tune

CVR

39038714

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. oktober 2017

P-nummer

1022960950

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og an-den investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.  

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-