Attensys.io ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. okt. 2017
 • CVR 39021307

Virksomheden Attensys.io ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 19. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 18.750 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

19’ DKK

+7%

Egenkapital

-2’ DKK

-113%

Omsætning

-381’ DKK

Resultat før skat

24’ DKK

-32%

Årets resultat

202218.750 DKK
202117.484 DKK
202038.445 DKK
201959.172 DKK
2018-15.357 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

26 %

+21%
God

Soliditetsgrad

-2 %

-116%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-6 %

Ikke tilfredsst.

Balance

90’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

92’ DKK

Tilgodehavende

84’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -381’
  -
  -
  -19’
  -
  23’
  -
  -1’
  -
  1’
  24’
  -
  24’
  -5’
  19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  14’
  -
  -
  0
  84’
  90’
  40’
  -42’
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  92’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Attensys.io ApS 10.10.2021
Attensys.io IVS 19.10.2017 09.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Diplomvej 371 · DK-2800 Kongens Lyngby 11.04.2023
Diplomvej 371 · DK-2800 Kongens Lyngby 04.08.2019 10.04.2023
Baunebjergvej 5 · DK-3050 Humlebæk 22.11.2018 03.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 19.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-10 10.10.2021
2017-10-19 19.10.2017 09.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.10.2021
5.000 DKK 19.10.2017 09.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 19.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jochen Treitel 10.11.2017
Jakob Christian Olrik 19.10.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Noah Laux 09.10.2018 09.10.2018
Attensys.io GmbH 20.10.2017
Jakob Christian Olrik 19.10.2017 20.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Christian Olrik 19.10.2017
Jochen Treitel 19.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Attensys.io ApS

Diplomvej 371
2800 Kongens Lyngby

CVR

39021307

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. oktober 2017

P-nummer

1022940585

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

olrik@attensys.io

Telefon

31364280

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at udøve udvikling, produktion af hard- og software vedrørende sensorbaserede systemer og dertil beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-