AHH 1212 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. sep. 2017
 • CVR 39014637

Virksomheden AHH 1212 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vojens. De blev etableret i 28. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.922 DKK, mens den i 2021 var på -3.901 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -168.276 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-168’ DKK

-281%

Egenkapital

645’ DKK

-30%

Omsætning

-

Resultat før skat

-216’ DKK

-281%

Årets resultat

2022-168.276 DKK
202192.733 DKK
2020-7.277 DKK
201940.918 DKK
2018-1.910 DKK
2017-4.421 DKK

Likviditetsgrad

174 %

-39%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

43 %

-35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.516’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.516’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  0
  -211’
  -
  -211’
  -216’
  -
  -216’
  -47’
  -168’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  1.516’
  1.516’
  60’
  471’
  114’
  -
  645’
  -
  645’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  871’
  871’
  1.516’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AHH 1212 ApS 28.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Tyreshul 9 · DK-6500 Vojens 28.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-28 28.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
60.000 DKK 28.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 28.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Anette Høft Homilius 28.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anette Høft Homilius 28.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AHH 1212 ApS

Tyreshul 9
6500 Vojens

CVR

39014637

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. september 2017

P-nummer

1022927457

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og værdipapirer samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

60.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-