Kjær17 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. sep. 2017
 • CVR 38999737

Virksomheden Kjær17 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 22. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.803 DKK, mens den i 2021 var på -3.502 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 555.176 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

555’ DKK

+178%

Egenkapital

1.574’ DKK

+35%

Omsætning

-

Resultat før skat

555’ DKK

+178%

Årets resultat

2022555.176 DKK
2021199.661 DKK
2020266.799 DKK
2019285.229 DKK
2018129.347 DKK
2017-77.129 DKK

Likviditetsgrad

5.879 %

-45%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.579’ DKK

+35%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-123%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

294’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  7’
  -27’
  -
  -19’
  555’
  -
  555’
  -
  555’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.285’
  1.285’
  -
  -
  -
  -
  162’
  294’
  1.579’
  50’
  618’
  300’
  -
  1.574’
  -
  1.574’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  1.579’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kjær17 Holding ApS 22.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Poppellunden 8 · DK-4000 Roskilde 27.03.2021
Bygmarken 81 · DK-4060 Kirke Såby 22.09.2017 26.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-22 22.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 22.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Michael Birch Kjær 22.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Birch Kjær 22.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kjær17 Holding ApS

Poppellunden 8
4000 Roskilde

CVR

38999737

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. september 2017

P-nummer

1022916536

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Michael@khkjaer.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og drive investeringsvirksomhed i øvrigt.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-