Byens Madhus ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. sep. 2017
 • CVR 38969366

Virksomheden Byens Madhus ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Kokkedal. De blev etableret i 28. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 224.954 DKK, mens den i 2021 var på 186.636 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 140.416 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Erkan Bas.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

140’ DKK

+103%

Egenkapital

-8’ DKK

+95%

Omsætning

-

Resultat før skat

184’ DKK

+165%

Årets resultat

2022140.416 DKK
202169.301 DKK
2020-143.636 DKK
2019-36.232 DKK
2018-87.457 DKK

Likviditetsgrad

98 %

+59%
Svag

Afkastningsgrad

50 %

+138%
God

Soliditetsgrad

-2 %

+95%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

365’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

225’ DKK

+21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

365’ DKK

+20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  225’
  -
  -41’
  -
  184’
  -
  -
  -
  -
  184’
  -
  184’
  -43’
  140’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  268’
  -
  69’
  365’
  365’
  50’
  -58’
  -
  -
  -8’
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  311’
  -
  -
  -
  -
  61’
  373’
  365’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Byens Madhus ApS 28.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Brønsholm Kongevej 11 · DK-2980 Kokkedal 02.02.2022
Brønsholm Kongevej 11 · DK-2980 Kokkedal 29.09.2017 01.02.2022
Brønsholmvej 11 · DK-2980 Kokkedal 28.09.2017 28.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 28.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-28 28.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 28.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Erkan Bas 28.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erkan Bas 18.01.2018
Erkan Bas 29.09.2017 18.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Byens Madhus ApS

Brønsholm Kongevej 11
2980 Kokkedal

CVR

38969366

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. september 2017

P-nummer

1022880663

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-