Morten Hastrup Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. aug. 2017
 • CVR 38935666

Virksomheden Morten Hastrup Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Egå. De blev etableret i 17. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.142.983 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.143’ DKK

-344%

Egenkapital

15.695’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.143’ DKK

Årets resultat

2022-1.142.983 DKK
2021467.519 DKK
2020401.782 DKK
2019722.201 DKK
2018-331.445 DKK
2017-169.812 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-7 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

15.700’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  7’
  -1.153’
  10’
  0
  -
  10’
  -1.143’
  -
  -1.143’
  0
  -1.143’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15.253’
  15.253’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  15.700’
  50’
  15.527’
  118’
  -
  15.695’
  -
  15.695’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  5’
  -
  5’
  15.700’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Morten Hastrup Holding ApS 17.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Egå Møllevej 183 · DK-8250 Egå 14.10.2019
Egå Møllevej 183 · DK-8250 Egå 17.08.2017 13.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-17 17.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 17.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Morten Hastrup 17.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Hastrup 17.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Morten Hastrup Holding ApS

Egå Møllevej 183
8250 Egå

CVR

38935666

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. august 2017

P-nummer

1022840823

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af og investering i fast ejendom samt værdipapirer samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-