Back Consult Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2017
 • CVR 38925350

Virksomheden Back Consult Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 1. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.000 DKK, mens den i 2022 var på -5.363 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.355.234 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.355’ DKK

+242%

Egenkapital

5.607’ DKK

+137%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.354’ DKK

+243%

Årets resultat

20233.355.234 DKK
2022982.016 DKK
2021-8.218 DKK
20201.138.621 DKK
2019644.183 DKK
2018-3.795 DKK

Likviditetsgrad

1.703 %

+165%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+65%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.954’ DKK

+113%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.904’ DKK

+115%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  3.375’
  3.375’
  3.354’
  -
  3.354’
  -1’
  3.355’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  5.202’
  5.904’
  5.954’
  50’
  5.435’
  122’
  -
  5.607’
  -
  5.607’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  248’
  -
  -
  -
  4’
  -
  347’
  5.954’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Back Consult Holding ApS 01.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Fyrrevænget 8 · DK-2680 Solrød Strand 01.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-01 01.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 22.12.2018
Selskabet tegnes af direktøren. 01.09.2017 23.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Claus Back Christensen 01.09.2017 23.11.2018
Claus Back Christensen 01.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Back Christensen 01.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Back Consult Holding ApS

Fyrrevænget 8
2680 Solrød Strand

CVR

38925350

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2017

P-nummer

1022827614

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bach-sundt@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og investere i virksomheder og værdipapirer, samt aktiviteter tilknyttede hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-