Unique Drive Trafikskole ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. aug. 2017
 • CVR 38890743

Virksomheden Unique Drive Trafikskole ApS befinder sig i branchen "Køreskoler" og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 29. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 27.869 DKK, mens den i 2022 var på 39.137 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.097 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Muzafar Ahmed.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3’ DKK

-49%

Egenkapital

86’ DKK

+61%

Omsætning

-

Resultat før skat

3’ DKK

-49%

Årets resultat

20233.097 DKK
20226.109 DKK
202114.482 DKK
2020-11.968 DKK
201932.901 DKK
201867.908 DKK
201711.670 DKK

Likviditetsgrad

103 %

+44%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

-76%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

19 %

-24%
God

Overskudsgrad

-

Balance

451’ DKK

+111%

Bruttofortjeneste

28’ DKK

-29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

377’ DKK

+229%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  28’
  -
  -25’
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  -
  3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  74’
  -
  74’
  -
  -
  -
  -
  74’
  -
  -
  -
  -
  377’
  377’
  451’
  40’
  46’
  -
  -
  86’
  -
  86’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  365’
  451’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Unique Drive Trafikskole ApS 08.09.2020
Rayhan's Køreskole IVS 29.08.2017 07.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Robinievej 57 · DK-2620 Albertslund 16.01.2018
Robinievej 57 · DK-2620 Albertslund 29.08.2017 15.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
855300 Køreskoler 29.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-08 08.09.2020
2017-08-29 29.08.2017 07.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.09.2020
1 DKK 29.08.2017 07.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af direktøren 30.10.2018
Virksomheden tegnes af en direktør alene 29.08.2017 24.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Muzafar Ahmed 30.10.2018
Muzafar Ahmed 29.08.2017 24.08.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Muzafar Ahmed 29.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Unique Drive Trafikskole ApS

Robinievej 57
2620 Albertslund

CVR

38890743

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. august 2017

P-nummer

1022788074

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Rayhan´s Køreskole ApS

Branchekode

855300
Køreskoler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40875740

Hjemmeside

-

Formål

Det er en køreskole hvor lære eleverne at køre bil.

Tegningsregel

virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-