Olivia Brasserie ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jul. 2017
 • CVR 38819372

Virksomheden Olivia Brasserie ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 27. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 6.719.361 DKK, mens den i 2021 var på 6.207.395 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 441.920 DKK.

Medarbejderstaben består af 28 personer, hvor direktionen bl.a. består af Simon Bromark.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

442’ DKK

-25%

Egenkapital

1.711’ DKK

+35%

Omsætning

-

Resultat før skat

568’ DKK

-19%

Årets resultat

2022441.920 DKK
2021585.389 DKK
2020129.382 DKK
201975.777 DKK
2018-55.633 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

17 %

+6%
God

Soliditetsgrad

46 %

+79%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.733’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

6.719’ DKK

+8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  6.719’
  -5.695’
  -408’
  -
  617’
  -
  -49’
  -
  -49’
  568’
  -
  568’
  -126’
  442’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  555’
  555’
  342’
  567’
  -
  909’
  -
  -
  -
  160’
  1.624’
  817’
  40’
  -
  257’
  970’
  -
  3.733’
  80’
  1.481’
  150’
  -
  1.711’
  -
  1.711’
  199’
  199’
  -
  -
  -
  -
  -
  47’
  -
  -
  112’
  541’
  -
  1.823’
  3.733’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Olivia Brasserie ApS 07.09.2017
Persim drift ApS 27.07.2017 06.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Vintapperstræde 37 · DK-5000 Odense C 08.09.2017
Jens Benzons Gade 10 · DK-5000 Odense C 27.07.2017 07.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 27.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-07 07.09.2017
2017-07-27 27.07.2017 06.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 27.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 27.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Simon Bromark 18.11.2022
Pernille Kock Bromark 27.07.2017 18.11.2022
Pernille Kock Bromark 27.07.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Persim Holding ApS 07.04.2020
EGE INVEST ApS 21.09.2017 07.04.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Flemming Hansen 27.07.2017 07.04.2020
Simon Bromark 27.07.2017
Pernille Kock Bromark 27.07.2017 08.11.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Olivia Brasserie ApS

Vintapperstræde 37
5000 Odense C

CVR

38819372

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juli 2017

P-nummer

1022705756

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@oliviabrasserie.dk

Telefon

66178744

Formål

Selskabets formål er at drive restaurant og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

28

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller