Persim Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jul. 2017
 • CVR 38819232

Virksomheden Persim Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 27. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.010 DKK, mens den i 2022 var på -30.647 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 321.043 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

321’ DKK

-18%

Egenkapital

1.023’ DKK

+25%

Omsætning

-

Resultat før skat

308’ DKK

-19%

Årets resultat

2023321.043 DKK
2022392.568 DKK
2021557.150 DKK
202038.391 DKK
201941.934 DKK
2018-31.493 DKK

Likviditetsgrad

12 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

50 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.051’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+71%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

124’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  0
  -49’
  -
  -49’
  308’
  -
  308’
  -13’
  321’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.927’
  -
  -
  1.927’
  1.927’
  -
  -
  -
  -
  3’
  124’
  2.051’
  50’
  15’
  -
  -
  1.023’
  -
  1.023’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  492’
  -
  -
  -13’
  7’
  -
  1.028’
  2.051’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Persim Holding ApS 27.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Jens Benzons Gade 10 · DK-5000 Odense C 27.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.09.2023
642010 Finansielle holdingselskaber 27.07.2017 19.09.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-27 27.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 27.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Simon Bromark 01.01.2023
Pernille Kock Bromark 27.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Simon Bromark 09.11.2021
Pernille Kock Bromark 27.07.2017 08.11.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Persim Holding ApS

Jens Benzons Gade 10
5000 Odense C

CVR

38819232

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juli 2017

P-nummer

1022705683

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

22106632

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller