Midtby Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jul. 2017
 • CVR 38799940

Virksomheden Midtby Holding ApS befinder sig i branchen "Udgivelse af computerspil" og har adresse i Virum. De blev etableret i 18. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.155 DKK, mens den i 2021 var på -6.670 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.170 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-7%

Egenkapital

96’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-7.170 DKK
2021-6.695 DKK
2020-6.545 DKK
2019239.158 DKK
2018-172.348 DKK

Likviditetsgrad

253 %

-12%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

60 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

159’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

159’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  158’
  1’
  159’
  159’
  50’
  46’
  -
  -
  96’
  -
  96’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  63’
  159’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Midtby Holding ApS 13.09.2018
Moon Mill Studios Holding ApS 18.07.2017 12.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Virum Stationsvej 141B · DK-2830 Virum 04.06.2023
Gråspurvevej 41 · DK-2400 København NV 04.12.2022 03.06.2023
Ved Rævebakken 20 · DK-2670 Greve 30.10.2017 03.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
582100 Udgivelse af computerspil 18.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-13 13.09.2018
2017-07-18 18.07.2017 12.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af én direktør 18.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Christoffer Windfeld Schmidt 18.07.2017
Daniel Christoffer Windfeld 18.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Daniel Christoffer Windfeld 18.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Midtby Holding ApS

Virum Stationsvej 141
2830 Virum

CVR

38799940

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. juli 2017

P-nummer

1022674230

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

582100
Udgivelse af computerspil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at investere i og eje aktier og anparter i andre virksomheder.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja