Winglets ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2017
 • CVR 38765248

Virksomheden Winglets ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 1. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 96.807 DKK, mens den i 2021 var på 12.294 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 101.760 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

102’ DKK

+84%

Egenkapital

391’ DKK

+35%

Omsætning

-

Resultat før skat

130’ DKK

+83%

Årets resultat

2022101.760 DKK
202155.336 DKK
2020-9.404 DKK
201923.879 DKK
2018142.965 DKK
201736.785 DKK

Likviditetsgrad

301 %

+2%
God

Afkastningsgrad

13 %

God

Soliditetsgrad

70 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

563’ DKK

+29%

Bruttofortjeneste

97’ DKK

+687%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

516’ DKK

+18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  97’
  -
  -23’
  -
  74’
  64’
  -8’
  -
  57’
  130’
  -
  130’
  -28’
  102’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  47’
  -
  25’
  9’
  -
  393’
  516’
  563’
  50’
  341’
  -
  -
  391’
  -
  391’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  12’
  171’
  563’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Winglets ApS 01.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Nimbusparken 5 · DK-2000 Frederiksberg 01.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-01 01.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 01.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Hjerrild 01.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Hjerrild 01.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Winglets ApS

Nimbusparken 5
2000 Frederiksberg

CVR

38765248

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2017

P-nummer

1022609951

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

78750025

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-