Winglets Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2017
 • CVR 38759957

Virksomheden Winglets Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 29. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på -2.316 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 91.313 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

91’ DKK

-8%

Egenkapital

476’ DKK

+24%

Omsætning

-

Resultat før skat

91’ DKK

-8%

Årets resultat

202391.313 DKK
202299.545 DKK
202154.993 DKK
2020-10.124 DKK
201923.810 DKK
2018142.794 DKK
201733.547 DKK

Likviditetsgrad

21 %

-58%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

486’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

-69%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  92’
  91’
  91’
  -
  91’
  -
  91’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  484’
  -
  -
  484’
  484’
  -
  -
  -
  -
  0
  2’
  486’
  50’
  -18’
  10’
  -
  476’
  -
  476’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  4’
  0
  10’
  486’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Winglets Holding ApS 29.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Nimbusparken 5 · DK-2000 Frederiksberg 29.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-29 29.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 29.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Hjerrild 29.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Hjerrild 29.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Winglets Holding ApS

Nimbusparken 5
2000 Frederiksberg

CVR

38759957

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2017

P-nummer

1022599751

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

78750025

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-